Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Camiel Jonk

Medicatieveiligheid is een actueel thema. In de media wordt er regelmatig aandacht aan besteed en het onderwerp heeft de volle aandacht van de Inspectie.

Het lijkt alsof de wetgeving strenger wordt met steeds meer nieuwe veld- en gedragsnormen. Het resultaat: de verpleegkundige en de verzorgende zien zich steeds vaker omringd door dikkere procedures en meer formulieren.

Iedereen in de zorg ziet de noodzaak in van een zorgvuldig medicatiebeleid. Niet iedereen ziet de relatie tussen de veldnormen, opgelegde procedures en medicatieveiligheid. Verpleegkundige of verzorgende hebben het idee dat zij verplicht taken moeten uitvoeren, die niets toevoegen aan veiligheid of een beter beleid. Men heeft het gevoel dat volgen van procedures alleen maar tijd kost. Het is te vergelijken met midden in de nacht op een groot uitgestorven kruispunt eenzaam moeten wachten voor een rood stoplicht omdat het nu eenmaal rood is.

Dit is nu precies waar het om gaat, als iemand niet de zin, maar alleen de onzin van regelgeving inziet, dan is de motivatie om deze regelgeving op te volgen klein.

Als men binnen de organisatie het waarom van de procedures niet inziet, zullen deze terecht komen in een keurige map in de kast waar niemand interesse in heeft.

www.medicatieveiligheidindezorg.nl