Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Hans Bik

Wij ontwerpen, begeleiden en realiseren functionele en eigentijdse projecten, waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Wij maken plannen op maat en naar wens van de opdrachtgever. Onze focus is gericht op kleinschaligheid, ruimtelijkheid, geborgenheid, duurzaamheid, openheid, betrokkenheid, ontmoeting en communicatie, met de nadruk op no nonsense.

De inbreng van de opdrachtgever/gebruiker is onontbeerlijk. Zijn kritische tegenspel is essentieel voor een goed verloop van het totale ontwerp- en bouwproces.

Dit is een absolute voorwaarde om een functioneel, architectonisch en ruimtelijk hoogwaardig eindproduct te kunnen realiseren.

Een goed en zorgvuldig vormgegeven verblijfsruimte is van zeer grote invloed op het functioneren van mensen. Wij vatten verblijfsruimte op in de meest brede zin. Van het kleinste kamertje tot de uitgestrekte ruimte van het landelijk gebied. Daar wordt tevens bij betrokken en in het ontwerp geïntegreerd, de emotionele ruimte, die bepaald wordt door licht en donker, zicht, associatie, beslotenheid, veiligheid en geborgenheid; vaak onmeetbaar, alleen voelbaar en soms tastbaar.

Tijdens het ontwerpproces worden alle ruimtelijke, technische en budgettaire consequenties van elke ontwerpbeslissing bij herhaling getoetst. Steeds wordt gekeken vanuit het gezichtspunt van de toekomstige gebruiker en de voorspelbare belevingswaarde van de gevormde ruimte.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.hansbik.nl